Povežimo se

Domača stran

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ SLOVENIJE(OKS-ZŠZ) IMA SVOJO REGIJSKO PISARNO TUDI V SLOVENJ GRADCU

Regijska pisarna

Olimpijski komite Slovenije (OKS) ima 12 regijskih pisarn po Sloveniji. V sredo, 16.9.2015, sta predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in predsednica Športne zveze Slovenj Gradec mag. Mojca Verhovnik, v prostorih Mestne občine, podpisala pogodbo o delovanju in sofinanciranju regijske pisarne OKS-ZŠZ za področje Koroške. Status regijske pisarne nalaga Športni zvezi nove odgovornosti in naloge, s katerimi je bil ob podpisu pogodbe seznanjen tudi župan Mesta miru – Andrej Čas.

Regijske pisarne so koordinatorji projektov OKS-ZŠZ na regijski in lokalni ravni. Delujejo kot vezni člen med društvi in OKS, v smislu izmenjave informacij ter uresničevanja strategije in usmeritev OKS. Zelo pomembna je podpora regijske pisarne lokalnim športnim zvezam pri uresničevanju programov razvoja športa v lokalnem okolju ter športnim društvom v občinah, kjer ni ustanovljenih športnih zvez. V tem smislu bo regijska pisarna spodbujala ustanavljanje medobčinskih športnih zvez ali samostojnih športnih zvez v občinah, kjer je za to izražen interes.

Regijska pisarna pripravlja tudi predloge prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.

Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.

Med najzahtevnejšimi in najpomembnejšimi nalogami pa je zagotovo uvajanje smernic Nacionalnega programa športa 2014-23 upoštevajoč lokalne zahteve in posebnosti. Prioriteta pri tem bo zagotovo delo z otroci in mladimi, ki jim je potrebno zagotoviti čim boljše pogoje za razvijanje potencialov na področju športa.

Mojca Verhovnik

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27
2380 SLOVENJ GRADEC

T: 02 8838180
F: 02 8838181
E: info@sportnazvezasg.si
W: http://www.sportnazvezasg.si
DŠT: 98068288
MŠT: 5047153000

Kje smo?

Več v Domača stran