Povežimo se

O nas

Naloge Regijske pisarne OKS-ZŠZ Slovenj Gradec:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023.
 • Spodbujanje medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar.
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.
 • Spodaj si lahko ogledate regijsko razporeditev OKS-ZŠZ:

Občine, ki jih pokriva regijska pisarna:
Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem
Črna na Koroškem
Dravograd
Radlje ob Dravi
Muta
Mežica
Mislinja
Podvelka
Prevalje
Ribnica na Pohorju
Vuzenica

Športne zveze:
Športna zveza Slovenj Gradec
Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
Športna zveza Črna na Koroškem
Športna zveza Dravograd
Športna zveza Radlje ob Dravi
Športna zveza Muta

Vodja OKS-ZŠZ Regijske pisarne SLovenj Gradec:

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27
2380 SLOVENJ GRADEC

T: 02 8838180
F: 02 8838181
E: info@sportnazvezasg.si
W: http://www.sportnazvezasg.si
DŠT: 98068288
MŠT: 5047153000

Kje smo?