Povežimo se

O nas

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Slovenj Gradec

Eden od ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018 je bila ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ in vzpodbuda k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje. Regijske pisarne pomembno prispevajo k uresničevanju strategije OKS-ZŠZ in doseganju ciljev programa vodstva OKS-ZŠZ, predvsem s koordiniranjem dela na terenu.

Poblaščene občinske športne zveze so nosilke regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Trenutno deluje 15 regijskih pisarn OKS-ZŠZ.


Naloge Regijske pisarne OKS-ZŠZ Slovenj Gradec:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023.
 • Spodbujanje medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar.
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s SSŠV se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.
 • Spodaj si lahko ogledate regijsko razporeditev OKS-ZŠZ:

Občine, ki jih pokriva regijska pisarna:
Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem
Črna na Koroškem
Dravograd
Radlje ob Dravi
Muta
Mežica
Mislinja
Podvelka
Prevalje
Ribnica na Pohorju
Vuzenica

Športne zveze:
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM
ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM
ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD
ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI
ŠPORTNA ZVEZA MUTA

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27
2380 SLOVENJ GRADEC

T: 02 8838180
F: 02 8838181
E: info@sportnazvezasg.si
W: http://www.sportnazvezasg.si
DŠT: 98068288
MŠT: 5047153000

Kje smo?

Več v O nas