Povežimo se

Domača stran

Javni razpis – Letni program športa 2023

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec za leto 2023. https://www.slovenjgradec.si/Mestna-ob%C4%8Dina/%C5%A0port/Sofinanciranje-%C5%A1porta

Rok oddaje vlog je 5. april 2023.

NOVI obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec, https://www.slovenjgradec.si/Mestna-ob%C4%8Dina/%C5%A0port/Akti-s-podro%C4%8Dja-%C5%A1porta

Prosimo, da k vlogi prilagate samo zahtevane priloge (ni potreben: seznam udeleženih v programih kakovostnega športa in športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, dokazila o usposobljenosti strokovnih delavcev, izpisek tekmovanj)

Za pomoč pri izpolnjevanju prijav smo vam na voljo.

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27
2380 SLOVENJ GRADEC

T: 02 8838180
F: 02 8838181
E: info@sportnazvezasg.si
W: http://www.sportnazvezasg.si
DŠT: 98068288
MŠT: 5047153000

Kje smo?

Več v Domača stran