Zapisniki dela organov ŠZ 2008-2010

Zadnja posodobitev 28 Januar 2014 07:41
2327 ogledov

Sestanki IO Športne zveza 2010

Zapisnik 1. seje IO SZ SG 10-14
Zapisnik 1.izredne seje IO SZ SG 10-14
Zapisnik 1.korespondencne seje IO SZ SG 10-14

Zapisnik 2. seje IO SZ SG 10-14

Sestanki IO Športne zveze 2009

16. seja IO Športne zveze 16. jan 2009
17. seja IO Športne zveze 9. marec 2009
Skupščina 2009 13. marec 2009
7. izredna seja IO Športne zveze 26. marec 2009
18. seja IO SZ SG 20. april 2009
19. seja IO SZ SG 1. junij 2009
1. korespondencna seje IO SZ SG 3. junij 2009
Zapisnik 8. izredne seje IO SZ SG

Sestanki IO Športne zveze 2008

10. seja IO Športne zveze
11. seja IO Športne zveze
12. seja IO Športne zveze
13. seja IO Športne zveze
14. seja IO Športne zveze
15. seja IO Športne zveze
5. izredna seja IO Športne zveze
6. izredna seja IO Športne zveze
Skupščina 2008