• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Moja vizija - predsednica športne zveze Mojca Verhovnik

Športna zveza je združenje društev, katerih cilj je razvijanje in ohranjanje temeljne človekove potrebe ... potrebe po gibanju. Je torej združenje organizacij, katerih cilj je spodbujanje motoričnih sposobnosti in telesnih zmogljivosti, zdravih življenjskih navad, aktivnega preživljanja prostega časa, druženja posameznikov s podobnimi interesi ... Športna in rekreativna društva imajo v družbi izjemno pomembno vlogo, saj s svojim delovanjem vplivajo na izboljšanje zdravstvenega statusa ljudi in na kvaliteto življenja ljudi na sploh.


V naši kulturi je šport zanesljivo pomembna vrednota, a interes za gibanje ostaja prepogosto zreduciran na pasivno spremljanje športnih tekmovanj s tribun ali prek ekrana. Raven gibalno-športne populacije je potrebno neprestano dvigovati, kar lahko dosežemo s ponudbo strokovno podprtih programov za različne skupine ljudi glede na starost ter fizično pripravljenost in telesne zmožnosti posameznikov.
Pomembno je predvsem spodbujanje redne športne aktivnosti mladih, ki je ne gre enačiti z družinskimi sprehodi ali druženjem z vrstniki na igriščih. Slovenjgraška športna društva mladim ponujajo strokovno vodeno vadbo v primernih in varnih vadbenih pogojih, ki zagotavlja napredek pri vsakem vadečem. Obenem imajo otroci in mladi možnost vključevanja v sistem tekmovanj, prek katerega se kalijo v samodisciplini, organizaciji časa, razvijajo koncentracijo, premagujejo tremo in se zaradi izkušenj iz športa lažje spoprijemajo s stresnimi situacijami v vsakdanjem življenju. V zvezi s tem je pomembno dobro sodelovanje Športne zveze s šolami v iskanju skupnih strategij za popularizacijo športa ter večanje interesa otrok in mladih za vključevanje v vodene programe športa in šolska športna tekmovanja.
Posebno skrb bi bilo potrebno nameniti najbolj talentiranim mladim. Program športnikov, ki tekmujejo na mednarodnih prvenstvenih tekmovanjih, pogosto presega sredstva, ki jih lahko zagotovijo klubi ali starši. Zato bi bilo potrebno v letnem programu športa predvideti posebna sredstva, s katerimi bi lahko vsaj deloma pokrili stroške priprav, fizioterapije, vitaminizacije, opreme ...
Športna zveza lahko igra pomembno vlogo pri spodbujanju izobraževanja kadrov tako prek informiranja o razpisih za usposabljanje kot v zagotavljanju sredstev za sofinanciranje izobraževanj. Prav tako je pomembno iskati načine za profesionalizacijo kadra v tistih panogah, kjer je sofinanciranje sredstev mogoče pridobiti tudi preko Ministrstva za znanost, šolstvo in šport.
Izjemnega pomena je dobro partnerstvo Športne zveze z Mestno občino Slovenj Gradec kot financerjem programov športa ter Javnim zavodom Spotur, ki upravlja s športnimi objekti. V odnosu z Mestno občino Slovenj Gradec pričakujem predvsem upoštevanje priporočil stroke pri sprejemanju odločitev, povezanih s športom. Pritiski posameznih interesnih skupin, ki zahtevajo koristi in privilegirano obravnavo, pomenijo jemanje pravic in diskriminatorno ravnanje do večjega dela civilne družbene sfere ter dolgoročno kvarno vplivajo na razvoj športa in rekreacije v občini.
Pomembno vlogo ŠZ v sodelovanju z MO SG in Javnim zavodom Spotur vidim tudi pri načrtovanju posodabljanja in izgradnje nove športne infrastrukture. Športna zveza mora biti aktivna pri spremljanju dejavnosti in razvoja društev ter prepoznavanju potreb in interesov pri urejanju in posodabljanju športne infrastrukture.
Športna zveza Slovenj Gradec ima tudi status regijske pisarne OKS- -ZRSŠ za Koroško. Ta vez s krovno organizacijo športnih zvez, Olimpijskim komitejem Slovenije, pomeni boljšo informiranost z novostmi na področju športa, predvsem pa lažji dostop do sredstev za šport.
Nenazadnje se mi zdi izjemnega pomena razvijanje pripadnosti društev Športni zvezi ter ozaveščanje o pomenu, ki ga imajo slovenjgraški klubi in društva.
Zaradi vseh blagodejnih vplivov športa in rekreacije bi želela, da se sredstva, ki jih MO SG namenja za programe športa, povečajo. Žal pa trenutno stanje v državi ne kaže v to smer. Prepričana pa sem, da je v našem mestu še veliko entuziastov, kot sem tudi sama, ki so pripravljeni nesebično in volontersko nameniti svoj čas, znanje in strokovnost za dobro športa. Mene navdihuje pogled na atletski stadion, športno halo in telovadnico, borilnico ... ker so ti prostori vedno polni nasmejanih obrazov, skoncentriranih misli in borbenosti. Ob spremljanju tega vem, da je bilo že veliko postorjenega in da se je še vredno truditi.

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Kopališka ulica 27
2380 SLOVENJ GRADEC

T: 02 8838180
F: 02 8838181
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
W: http://www.sportnazvezasg.si

Kje smo

 

Vivat 750 let Slovenj Gradca logotip-4

 

FSO12 240

 

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Dohodnina